Прочетете тази молитва на глас за мирен и спокоен сън. Амин!

Прочетете тази молитва на глас за Вашия спокоен сън. И помнете – няма ненаказано добро!

Господи, Боже наш,
като благ и човеколюбец, прости ми каквото съгреших тоя ден с думи, дело и помисъл.
Дарувай ми мирен и спокоен сън.
Прати Твоя Ангел-пазител да ме закриля и пази от всяко зло,

защото Ти си пазител на душите и телата ни,
и на Тебе – Отец, Син и Свети Дух,
въздаваме слава сега и всякога и во веки веков. Амин!